Article Publication

URI vĩnh viễn cho bộ sưu tập này

Duyệt qua

Gửi gần đây

Đang hiển thị 1 - 5 trong tổng số 72
 • Tài liệu
  Ngân hàng và Fintech tại Việt Nam: Khó khăn và giải pháp
  (Tạp chí Công Thương, 2021) Trần, Thị Thanh Huyền
  Sự phát triển công nghệ 4.0 ngày càng sâu rộng trên mọi lĩnh vực kinh tế đã làm thay đổi các thói quen thanh toán của người tiêu dùng và tác động trực tiếp đến các dịch vụ thanh toán cho vay truyền thống của ngân hàng. Bài báo phân tích về xu hướng gần đây của Fintech (gọi tắt của công nghệ tài chính) và ngân hàng để đánh giá thực tiễn, xác định các rủi ro liên quan đến sự phát triển và đổi mới các dịch vụ tài chính ở cấp độ vi mô và vĩ mô tại ngân hàng.
 • Tài liệu
  Xác định các tính năng tiện ích cửa phần mềm đầu tư tài chính tích hợp trên điện thoại: Bằng chứng thực nghiệm tại TP.Hồ Chí Minh
  (Tạp chí Tài Chính, 2022) Thái, Hồng Thụy Khánh; Nguyễn, Cao Anh
  Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các tính năng tiện ích của phần mềm đầu tư tài chính tích hợp trên điện thoại trên thị trường chứng khoán, qua đó đánh giá nhu cầu khai thác và sử dụng các tính năng tiện ích đem lại hiệu quả đầu tư. Nghiên cứu khai thác các tính năng tiện ích trên app điện thoại của các công ty chứng khoán thuộc 02 dạng: tính năng chung và tính năng kỹ thuật kết hợp với kiến thức mô hình tài chính nhằm xác định nhân tố quan trọng gồm: Tính năng hiệu quả (EFF), Sự sẵn có của hệ thống (SYS); Mức độ bảo mật và rủi ro (PRI), và Sự nỗ lực cá nhân (SEF). Mô hình sử dụng các công cụ định lượng kiểm định độ tin cậy thang đo, phân tích nhân tố khám phá và hồi quy cấu trúc để tìm kiếm mối quan hệ giữa các nhân tố.
 • Tài liệu
  Công nghệ Blockchain trong cho vay ngang hàng (P2P) tại Việt Nam
  (Tạp chí - Cơ quan thông tin lý luận của bộ công thương, 2022) Phạm, Thị Thái Hà
  Bài nghiên cứu đánh giá sự khác biệt giữa hình thức cho vay ngang hàng và hình thức cho vay truyền thống. Qua đó, xác định xu hướng phát triển hoạt động cho vay ngang hàng trong tương lai Việt Nam dựa vào kết quả khảo sát quyết định sử dụng dịch vụ cho vay ngang hàng trên địa bàn TP. HCM từ đó đưa ra đề xuất quản lý hoạt động cho vay ngang hàng tại Việt Nam.
 • Tài liệu
  Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng số tại thành phố Hồ Chí Minh
  (Tạp chí - Cơ quan thông tin lý luận của bộ công thương, 2022) Nguyễn, Thị Mỹ Điễm
  Nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ngân hàng số tại TP. HCM. Với việc phân tích về các nghiên cứu trước đây, bài viết đã xây dựng một mô hình nghiên cứu để điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng kỹ thuật số dịch vụ ngân hàng tại TP. HCM. Nghiên cứu cũng đề xuất một số khuyến nghị để giúp cải thiện ý định sử dụng các dịch vụ ngân hàng kỹ thuật số TP. HCM
 • Tài liệu
  Determining factors affecting the decision to use E-Banking mobile applications in Ho Chi Minh City
  (Unit of Ministry Finance, 2022) Nguyen, Ngoc Hoa
  Following the outbreak of COVID-19 in 2021, Ho Chi Minh City was placed under quarantine. This has resulted in a surge in demand for information technology for services provided by banks. Particularly, a series of banks have launched smartphone application services to serve their customers. Although many banks have provided smartphone application services before, the numbers of users and transactions were low, despite their many conveniences. The growth of smartphone application services provided by banks is negatively impacted by a number of factors.