Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-8 của 8.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2010Đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động : Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số : 603405]Tạ, Đức Khánh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hằng
2017Ảnh hưởng của chính sách tài chính tới chuỗi giá trị thủy sản tại Việt NamPhạm, Thị Huyền; Đỗ, Thị Phi Hoài
2008Đẩy mạnh năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý [Mã số : 60 34 05]Hoàng, Kim Giao, PGS. TS (Hướng Dẫn); Lê, Thị Ngọc Thúy
2012Xuất khẩu mặt hàng Thủ công Mỹ Nghệ của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế đối ngoại chuyên ngàng Kinh tế Thế giới và Quạn hệ Kinh tế Quốc tế [Mã số: 603107]Đào, Thị Bích Thủy, TS. (Hướng dẫn); Trần, Xuân Khá
2012Xuất khẩu lao động của Tỉnh Phú Thọ Giai đoạn 2011 - 2020 : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Đối ngoại chuyên ngành Kinh tế Thế Giới và Quan hệ Kinh tế Quốc tế [Mã số : 60 31 07]Bùi, Đại Dũng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Hoàng Vĩnh Thanh
2013Xuất khẩu hàng Nông sản Việt Nam sang thị trường Đức: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số: 60 31 01]Khu, Thị Tuyết Mai, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Minh Nguyệt
2016Năng suất của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam: Vai trò của hoạt động xuất khẩuNgô, Hoàng Thảo Trang
2005Xuất khẩu Thủy sản của Việt Nam : Thực trạng và giải pháp : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số : 50201]Nguyễn, Hồng Sơn, TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Minh Hạnh