Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-8 của 8.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Tiểu thuyết Nguyễn Bắc Sơn dưới góc nhìn thể loại : Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số : 60 22 34]Nguyễn, Bích Thu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lương, Dương Ly
2013Tiểu thuyết về chiến tranh Việt Nam sau 1975 dưới góc nhìn tự sự học (qua "Ăn mày Dĩ vãng" của Chu Lai, "Nỗi buồn chiến tranh" của Bảo Ninh và "Thời xa vắng" của Lê Lựu) : Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số: 60 22 34]Hà, Văn Đức, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Vui
2013Tư duy nghệ thuật trong tiểu thuyết Lê Lựu : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Mai, Thị Liên
2010Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh qua góc nhìn trần thuật học : Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số: 60 22 34]Hà, Văn Đức, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Hiền Lương
2012Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Loan
2017Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 : Luận án Tiến sĩ văn học [Mã số : 62 22 01 20]Đinh, Xuân Dũng, GS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Văn Thuần; Phạm, Xuân Thạch, PGS.TS. (Hướng dẫn)
2017Nhân vật người trí thức trong tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1975 : Luận án Tiến sĩ Văn học [Mã số : 62 22 01 20]Lý, Hoài Thu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Quất
2010Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh qua góc nhìn trần thuật học : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Hà, Văn Đức, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Hiền Lương