Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 13.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2008Trần Nhân Tông và mấy vấn đề nổi bật của văn học thời Trần : Luận văn Thạc sĩ Khoa học ngữ văn [Mã số : 60 22 34]Trần, Thị Mỹ Hòa
2008Truyền thống và cách tân trong thơ Nguyễn Duy : Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học [Mã Số : 60 22 34]Lưu, Khánh Thơ, PGS.TS. (Hướng dẫn); Mai, Ngọc Lê
2013Vấn đề phụ nữ trong trước tác của Phan Khôi : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Trần, Hải Yến, TS. (Hướng dẫn); Cao, Cẩm Thi
2013Vấn đề thể hiện nhân vật trong sử thi Ê Đê qua tác phẩm MdrongDăm : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 36]Nguyễn, Xuân Kính, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thu Thủy
2010Thơ Lê Đạt dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật : Luận văn Thạc sĩ Văn học học [Mã số : 60 22 34]Nguyễn, Bá Thành, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thùy Dung
2012Trước tác của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn họcViệt Nam : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Trần, Ngọc Vương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trương, Thị Hải
2012Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ thể loại : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Hà, Văn Đức, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Thủy
2010Thơ Bùi Giáng nhìn từ góc độ tư duy nghệ thuật : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Nguyễn, Bá Thành, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Dung
2009Vấn đề thân phận người phụ nữ trong văn học Việt Nam cuối thế kỷXVIII - đầu thế kỷ XIX (qua một số tác phẩm tiêu biểu) : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận Văn họcNguyễn, Trà My
2010Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh qua góc nhìn trần thuật học : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Hà, Văn Đức, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Hiền Lương