Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Thiết kế mặt đáp ứng 3- mức với tính chất hiệu ứng bậc hai trực giao : Luận án Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 62460106]Nguyễn, Kì Nam, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Hữu Dư, GS. TS. (Hướng dẫn); Phạm, Đình Tùng
2016Xây dựng hệ thống phân tích cú pháp - ngữ nghĩa Tiếng Việt với công cụ Tulipa : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Cơ sở Toán cho Tin học [Mã số :60460110]Nguyễn, Thị Minh Huyền, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Huyên
2016Điều kiện Landesman-Lazer suy rộng đối với một số lớp bài toán biên Elliptic không tuyến tính: Luận án Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Phương trình vi phân và tích phân [Mã số: 62460103]Hoàng, Quốc Toàn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Bùi, Quốc Hưng
2016Phương trình hàm sai phân : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp [Mã số : 60460113]Lê, Đình Định, TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Đức Duy
2016Lý thuyết đồ thị với bài toán đồng dư và chia hết : Luận văn Thạc sĩ toán học chuyên ngành Phương pháp toán sơ cấp [Mã số : 60460113]Đặng, Huy Ruận, GS. TS. (Hướng dẫn); Bùi, Thị Bích Phương
2016Hàm riêng của biến đổi chính tắc tuyến tính of((a,b,c,d) cho trường hợp |a+| > 2 : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Giải tích [Mã số : 60460102]Nguyễn, Minh Tuấn, PGS. TS. (Hướng dẫn); Tăng, Thị Đức