Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lệ Hằng
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Minh
2014Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Quỳnh Anh, TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thị Ngọc Hoa
2014Quản lý Ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hải Yến
2008Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603405]Bùi, Thiên Sơn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Văn Ngọc
2015Quản lý ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Hoàng, Văn Hải, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lưu, Thị Thúy Quỳnh
2015Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Thị Thu Hoài, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Hoan
2015Quản lý ngân sách cấp huyện của thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Hải Hà
2015Quản lý ngân sách nhà nước cấp phường, xã, thành phố Vinh, Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Thái, Văn Hùng