Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lệ Hằng
2014Quản lý Ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hải Yến
2015Quản lý ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Cẩm Nhung, TS. (Hướng dẫn); Mai, Mạnh Hùng
2015Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Vũ, Đức Thanh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thế Anh
2015Quản lý ngân sách nhà nước cấp phường, xã, thành phố Vinh, Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Thái, Văn Hùng
2015Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông từ nguồn vốn ngân sách nhà nước tại Sở Giao thông vận tải Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Nguyễn, Cúc, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Xuân Hùng