Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 12.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Minh
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đăng Định
2014Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Quỳnh Anh, TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thị Ngọc Hoa
2014Quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở nhà máy Z119: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số : 603401]Phan, Trung Chính, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Hữu Hoàng
2008Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603405]Bùi, Thiên Sơn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Văn Ngọc
2015Quản lý ngân sách nhà nước tại quận Tây Hồ, Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Hoàng, Văn Hải, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lưu, Thị Thúy Quỳnh
2015Quản lý ngân sách nhà nước tại phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trần, Quang Tuyến, TS. (Hướng dẫn); Ngô, Thị Oanh
2016Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản bằng ngân sách nhà nước tại liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Hồng Sơn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Văn Minh
2014Quản lý ngân sách cấp xã trên địa bàn huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh : thực trạng và giải pháp : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Nguyễn, Hồng Sơn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Phùng Lưu
2015Quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Thị Thu Hoài, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Hoan