Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2004 - 2012 trên địa bàn huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý Đất đai [Mã số : 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Minh Đức
2014Thực trạng giải pháp phát triển thị trường căn hộ chung cư tại Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số: 60850103]Nguyễn, Đình Bồng, TS.(Hướng dẫn); Trang, Công Dương
2014Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn một số phường thuộc Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành quản lý đất đai [Mã số : 60 85 01 03]Phạm, Quang Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Thu Hiền
2014Đánh giá hiện trạng, biến động sử dụng đất và định hướng sử dụng đất đai phục vụ phát triển bền vững khu vực ngoại thành phía tây nam Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số : 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Văn Việt
2014Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất đô thị thành phố Hội An trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số : 60850103]Nguyễn, Việt Hùng , TS.(Hướng dẫn); Hoàng, Minh Thắng
2015Đánh giá thực trạng quản lý và sử dụng đất các dự án thủy điện tại huyện Văn Quan –tỉnh Lạng Sơn : Luận Văn Thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số : 60850103]Nhữ, Thị Xuân, PGS. TS (Hướng dẫn); Nguyễn, Lê Kiều Hoa