Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Đánh giá diễn biến chất lượng nước và khả năng đồng hóa chất ô nhiễm của phần sông đáy thuộc Tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Liễu, TS. (Hướng dẫn); Trần, Linh Chi
2016Nghiên cứu khả năng ứng dụng fe0 nano trong xử lý đất nhiễm 2,4-ichlorophenoxyacetic và 2,4,5-trichlorophenoxyacetic chuyên ngành Khoa học môi trường : Luận văn thạc sĩ Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lê, Đức, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đàm, Tuấn Anh
2016Nghiên cứu sự tích tụ một số nhóm chất OCP và PCB trong môi trường biển ven bờ từ Trà Cổ đến Cửa Lò : Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường chuyên ngành Môi trường Đất và nước [Mã số : 62440303]Trần, Đức Thạnh, PGS.TS (Hướng dẫn); Trần, Văn Quy, PGS.TS (Hướng dẫn); Dương, Thanh Nghị
2016Nghiên cứu cơ sở pháp lý và thực tiễn về quản lý hoạt động đổ thải chất nạo vét luồng cảng tại Thành phố Hải Phòng chuyên ngành Khoa học môi trường : Luận văn thạc sĩ khoa học [Mã số : 60440301]Nguyễn, Chu Hồi, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Minh Hải
2016Nghiên cứu áp dụng loại nhà tiêu hợp vệ sinh cho hộ gia đình Dao tại xã Chân Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo hướng bền vữngNguyễn, Thế Trường, TS. (Hướng dẫn); Cao, Thị Hòa
2016Đánh giá biến đổi độ mặn trên hệ thống thủy nông và biến động sử dụng đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Giao Thủy, Tỉnh Nam Định : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Phạm, Văn Cự, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan Anh