Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 36.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng chất chống Oxi hoá Butyl Hydroxytoluen (bht) và Butyl Hydroxyanisol (bha) trong bao bì đóng gói : Luận văn Thạc sỹ Khoa học Chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Từ, Bình Minh, PGS. TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thu Phương
2011Xác định rhodamine trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc sử dụng detetor uv : Luận văn thạc sĩ khoa họcPhạm, Luận, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thanh Nga
2014Phân tích xác định hàm lượng Pb, Cd và Zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị Icp-Ms : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60 44 01 18]Nguyễn, Thị Huệ, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hà, Tiến Lượng
2012Xác định hợp chất thuốc trừ sâu cơ phốt pho (op) trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối phối phổ (Gc/Ms) : Luận văn Chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 604429]Phạm, Luận, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Ngọc Thuật
2016Phân tích và đánh giá hàm lượng các PCB và PBDE trong trầm tích tại cửa Sông Hàn – Đà Nẵng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Từ, Bình Minh, PGS, TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Trinh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thùy
2014Phân tích hàm lượng và đánh giá sự phân bố một số kim loại trong nước biển và trầm tích tại các khu vực biển miền Trung, Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã sô: 60440118]Từ, Bình Minh,PGS. TS. (Hướng dẫn); Bùi, Phương Thúy
2014Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích Phtalat trong nhựa bằng phương pháp chiết kết hợp sắc ký lỏng hiệu năng cao : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số: 60440118]Nguyễn, Văn Ri, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Trang
2014Xác định hợp chất Polybiphenyl clorua (pcb) trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (Gc/Ms) : Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 604429]Phạm, Luận, PGS.TS. (Hướng dẫn); Ngô, Thị Ngọc Thúy
2014Nghiên cứu phân tích các dạng Antimon sử dụng kỹ thuật chiết pha rắn và phổ hấp thụ nguyên tử - Hiđrua hóa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số: 60440118]Tạ, Thị Thảo, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Hoàng Nam,TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Ngọc Anh
2014Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng các Polybrom Diphenyl Ete nhựa và bụi tại một số khu tái chế rác thải điện tử : Luận Văn Thạc sỹ Khoa học Chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Từ, Bình Minh, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Quốc Anh