Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 13.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2010Khảo sát, đánh giá nguồn tài liệu lưu trữ phục vụ công tác quản lý đô thị trong phông lưu trữ sở quy hoạch - kiến trúc Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ ngành Lưu trữ học và Quản trị văn phòng [Mã số: 60 32 24]Vũ, Thị Phụng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đào, Thị Thanh Xuân
2014Khảo sát, đánh giá tình hình tổ chức và quản lý công tác Văn thư - Lưu trữ tại một số công ty cổ phần trên địa bàn thành phố Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Lưu trữ học và quản trị văn phòng [Mã số: 60 32 24]Nguyễn, Cảnh Đương, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đăng Việt
2014Thực trạng giải pháp phát triển thị trường căn hộ chung cư tại Quận Hoàng Mai, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số: 60850103]Nguyễn, Đình Bồng, TS.(Hướng dẫn); Trang, Công Dương
2014Nghiên cứu, đánh giá thực trạng đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn một số phường thuộc Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành quản lý đất đai [Mã số : 60 85 01 03]Phạm, Quang Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Thu Hiền
2012Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà Nước của Thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế chính trị [Mã số : 60 31 01]Ngô, Văn Lương, TS. (Hướng Dẫn); Lê, Toàn Thắng
2015Quản lý rủi ro trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan điện tử tại cục Hải quan TP. Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế [Mã số: 60 34 04 10]Nguyễn, Cẩm Nhung, TS. (Hướng Dẫn); Nguyễn, Quang Huy
2015Quản lý tài chính tại Viện Quy Hoạch Xây Dựng Hà Nội : Luận Văn Thạc sĩ Tài Chính Ngân Hàng [Mã số : 60 34 02 01]Phí, Mạnh Hồng, PGS. TS (Hướng Dẫn); Phạm, Thị Loan
2015Quản lý thị trường của Đội Quản Lý Thị Trường Số 23, tại Huyện Đan Phượng, Hà Nội : Luận Văn Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế [Mã số : 60 34 04 10]Bùi, Xuân Sơn, TS. (Hướng Dẫn); Kiều, Thị Thu
2016Quản lý rủi ro trong Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu đô thị tại tổng công ty xây dựng Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế [Mã số: 60 34 04 10]Nguyễn, Lương Thanh, TS. (Hướng Dẫn); Đỗ, Xuân Hiến
2015Quản lý thu Bảo Hiểm Xã Hội tại Bảo Hiểm Xã Hội Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Quân, PGS. TS (Hướng Dẫn); Trần, Thị Thúy