Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực Hà Nội: nghiên cứu điển hình tại lò giết mổ Vạn Phúc : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Bạch, Quang Dũng, TS.(Hướng dẫn); Đinh, Thái Hưng, TS. .(Hướng dẫn); Đào, Thị Thu Hương
2016Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp ứng phó: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vữngTrương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Tuyết
2016-10Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến nuôi tôm nước lợ ven biển tỉnh Thanh HóaNguyễn, Chu Hồi, PGS.TS.; Cao, Lệ Quyên
2016Nghiên cứu thực trạng, nguyên nhân sa mạc hóa và đề xuất một số giải pháp phòng, chống sa mạc hóa tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh ThuậnĐỗ, Đình Sâm GS.TSKH. (hướng dẫn); Trương Tất, Đơ TS.(hướng dẫn); Phạm, Quốc Vượng
2016Đánh giá tính dễ bị tổn thương và đề xuất giải pháp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu của thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vữngNghiêm, Thị Phương Tuyến, TS. (Hướng dẫn); Lưu, Đức Cường
2016Nghiên cứu biến động cơ cấu sử dụng đất nông nghiệp vùng Duyên hải Nam trung bộ trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận án Tiến sĩ Khoa học môi trường chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số:62440301]Trần, Văn Thụy, PGS.TS. (Hướng dẫn); Võ, Tử Can, TS. (Hướng dẫn); Mai, Hạnh Nguyên
2016Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến các hệ sinh thái vườn quốc gia Bái Tử Long : Luận văn Thạc sĩ khoa học môi trường chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững [Chương trình đào tạo thí điểm]Hoàng, Văn Thắng, TS. (Hướng dẫn); Bùi, Tuấn Dũng
2016Nghiên cứu và đánh giá khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái ở Việt Nam: Nghiên cứu trường hợp ở tỉnh Bến Tre (Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường; Chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vững)Nguyễn, Mạnh Hà, TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Lệ Quyên
2016Tác động của biến đổi khí hậu đến mối quan hệ cường độ - thời gian – tần suất của mưa khu vực Hà Nội : Chuyên ngành Khí tượng và khí hậu học [Mã số : 60440222]Lưu, Nhật Linh