Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Nghiên cứu sự biến đổi một vài thông số tâm sinh lý của Sinh Viên Miền bắc Việt Nam trong phòng thí nghiệm nhiệt ẩm : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Nhân chủng học [Mã số : 604201]Nguyễn, Đức Hồng, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Đức Hưởng
2014-10Nghiên cứu xây dựng chỉ thị quan trắc đa dạng sinh học đất ngập nước ven biển ở Việt Nam - trường hợp tại vườn quốc gia Xuân Thuỷ, Nam ĐịnhLê, Văn Cảnh PGS.TS. (hướng dẫn khoa học); Võ, Thanh Sơn TS. (hướng dẫn khoa học); Hoàng, Thị Thanh Nhàn
2014Đánh giá thực trạng rủi ro, sự cố và an ninh môi trường đường sắt đô thị thế giới giải pháp ứng dụng đối với Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngNguyễn, Văn Siêm , TS. (hướng dẫn); Trương, Văn Duy
2014Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án trọng điểm tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế chuyên ngành quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Nguyễn, Ngọc Thanh, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Sỹ Đăng
2014Điều tiết sự di chuyển của các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Kinh tế Đối ngoại chuyên ngành Kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế [Mã số : 62 31 07 01]Nguyễn, Hồng Sơn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đức Thành, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Vũ Hà
2014Nghiên cứu cảnh huống ngôn ngữ dân tộc Tày ở vùng Đông bắc Việt Nam : Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ họcVương, Toàn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hà, Thị Tuyết Nga
2014Quản lý nhà nước về dịch vụ viễn thông công ích ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Hà, Văn Hội, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đặng, Văn Thái
2014Chính sách đối ngoại của Việt Nam với Trung Quốc và Hoa Kỳ hiện nay: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học [Mã số: 60.31.02.01]Nguyễn, Anh Cường, TS. (Hướng dẫn); Cù, Văn Trung
2014Chủ trương của Đảng trong quan hệ văn hóa Việt Nam – Nhật Bản từ năm 1993 đến năm 2011: Luận văn Thạc sĩ chuyên nghành Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam [Mã số: 60 22 56]Phạm, Quang Minh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Thúy