Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 14.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2010Đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động : Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số : 603405]Tạ, Đức Khánh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hằng
2010-03Xây dựng đội ngũ doanh nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩaNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
2010Mối quan hệ giữa Phật Giáo và tín ngưỡng dân gian Việt Nam (Qua nghiên cứu một số ngôi chùa vùng Đồng bằng Bắc Bộ) : Luận văn Thạc sĩ Triết học chuyên ngành Tôn giáo học [Mã số : 60.22.90]Nguyễn, Thuý Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đặng, Minh Châu
2010Chính sách ngoại giao công chúng của Hàn Quốc ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế [Mã số: 603140]Phạm, Minh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Hải
2010Giải pháp đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ thông tin trong các cơ quan thông tin bộ/ngành trong bối cảnh hội nhập: Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ [Mã số: 60.34.70]Lê, Thị Hoa
2010Vê-nê-xu-ê-la những năm đầu thế kỷ XXI và quan hệ với Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quan hệ quốc tế [Mã số : 60 31 40]Lê, Thế Quế, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Khánh Vân
2010Dấu vết của văn hóa Ấn Độ trong một số truyện cổ tích Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Khu vực học [Mã số : 60 31 50]Đỗ, Thu Hà, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đặng, Nhã Văn
2010Đảm bảo công bằng xã hội trong quá trình tăng trưởng Kinh tế ở Hàn Quốc – bài học kinh nghiệm cho Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Đối ngoại [Mã số : 60 31 07]Phí, Mạnh Hồng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Anh Tuấn
2010Vai trò của Phật giáo trong đời sống văn hóa tinh thần Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Triết học [Mã số : 60 22 90]Nguyễn, Hữu Vui, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thúy Thơm
2010Hoạt động của Unicef tại Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Quốc tế học [Mã số: 60.31.40]Nguyễn, Quốc Hùng, PGS. (Hướng dẫn); Nhiếp, Thị Trung Chinh