Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Phân tích tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Huyện Thái Thụy bằng phương pháp thống kê : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số: 60460106]Hồ, Đăng Phúc, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Hữu Văn
2014Tìm hiểu về quá trình ngẫu nhiên thời gian liên tục : luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành lý thuyết Xác Suất và Thống Kê Toán Học [Mã số : 60 46 01 06]Phan, Viết Thư, PGS. TS. (Hướng dẫn); Lê, Thu Hà
2014Quyết định bayes và bài toán Occam’s Razor : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành lý thuyết xác suất và thống kê Toán [Mã số: 60 46 01 06]Trịnh, Quốc Anh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đức Hùng
2014Tính chất Egodic của hệ động lực và của quá trình ngẫu nhiên : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 60460106]Đặng, Hùng Thắng, GS.TSKH.(Hướng dẫn); Nguyễn, Học Thức
2014Phân tích thống kê chuỗi thời gian dừng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số: 60 46 01 06]Trần, Mạnh Cường, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Hằng
2014Mô hình thú mồi ngẫu nhiên và tính Ergodic : Luận văn Thạc sỹ toán học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống kê toán học [Mã số : 60460106]Nguyễn, Hữu Dư, GS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Tiến Đức
2014Thuật Toán Metropolis và ứng dụng : Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành lý thuyết Xác Suất và Thống Kê Toán Học [Mã số : 60 460 106]Trần, Mạnh Cường, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Phi Doan
2014Ma trận ngẫu nhiên và ứng dụng : Luận văn Thạc sỹ toán học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và Thống Kê Toán Học [Mã số : 60 46 0106]Tạ, Ngọc Ánh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Thảo
2014Sự hội tụ của các độ đo xác suất và ứng dụng : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 60460106]Đặng, Hùng Thắng, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Hoàng, Trung Hiếu