Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý tín dụng hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Hà Nam : Luận Văn Thạc Sĩ Quản lý Kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Lê, Danh Tốn, PGS. TS. (Hướng Dẫn); Dương, Thị Lan Hương
2015Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà Nước của Huyện Kim Bảng Tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sỹ Quản lý Kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Nguyễn, Duy Lạc, TS. (Hướng Dẫn); Phạm, Thị Thuấn
2015Quản lý tín dụng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Nam : Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng Dẫn); Lê, Văn Lương
2015Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại công ty điện lực tỉnh Hà Nam Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Phạm, Văn Dũng, PGS. TS. (Hướng Dẫn); Kim, Văn Tuyên
2015Quản lý tín dụng đầu tư tại chi nhánh Ngân hàng Phát triển Hà Nam : Luận văn Thạc sỹ Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Anh Tuấn, TS. (Hướng Dẫn); Vũ, Thị Thu Hà
2016Quản lý vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) tại Ban Quản lý dự án phát triển đô thị Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Nguyễn, Hồng Sơn, PGS. TS (Hướng Dẫn); Nguyễn, Bá Trường