Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 28.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa : Luận Văn Thạc sỹ Khoa học Môi Trường [Mã số : 01050002345]Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Văn kiên
2015Vai trò của xã hội dân sự trong thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu tại Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậuBạch, Tân Sinh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Hải
2015Đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia của cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu tại Xã Quảng Nham, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh Hóa : Luận văn Thạc sỹ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững (Chương trình đào tạo thí điểm)Võ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Phan, Văn kiên
2015Xây dựng mô hình truyền thông về biến đổi khí hậu trong các trường trung học cơ sở tại Hà Nội chuyên ngành Biến đổi khí hậu : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Nguyễn, Đức Ngữ, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Trần, Bích Vân
2015Đánh giá tính dễ bị tổn thương của cộng đồng dân cư các xã miền núi huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội trong bối cảnh biến đổi khí hậu : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Phạm, Văn Cự, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Dương
2015Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy mặt lưu vực Sông Cầu : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậuNguyễn, Xuân Hùng
2015Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào đánh giá môi trường chiến lược (đmc) của quy hoạch phát triển giao thông đường bộ ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Đặng, Thị Kim Chi, GS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Chí Kiên
2015Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp phát triển sinh kế thích ứng tại Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Trương, Quang Học, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Ngọc Hà
2015Đánh giá thực trạng và đề xuất cấu trúc tổ chức kiểm kê phát thải khí nhà kính phù hợp với bối cảnh Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Nguyễn, Trung Thắng, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thu Hương
2015Lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu trong quy hoạch tổng thể phát triển ngành Thủy sản ở Tỉnh Bình Định thông qua đánh giá tính dễ bị tổn thương trường hợp Xã Cát Khánh, Tỉnh Bình Định : Luận văn Thạc sĩ biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Bạch, Tân Sinh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Tuyết