Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 263.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2013Kỹ thuật lạ hóa trong truyện của Anton Checkhov (Qua nhóm truyện về Trẻ Em và Phụ Nữ) : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Văn học nước ngoài [Mã số : 60 22 02 45]Phạm, Gia Lâm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Tuyết Mai
2013Information technology as factor in development of contemporary businessJusufi, Luan
2013An sinh xã hội của người di cư tự do tại đô thị Hà Nội (nghiên cứu trường hợp phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) : Luận văn Thạc sĩ Dân tộc học [Mã số : 60 22 70]Nguyễn, Văn Chính, PGS.TS. (Hướng dẫn); Sền, Thị Hiền
2013Ảnh hưởng của Phonon giam cầm lên một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn thấp chiều : Luận án Tiến sĩ Vật lý chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán [Mã số : 62440101]Nguyễn, Quang Báu, GS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Vũ Nhân, PGS. TS. (Hướng dẫn); Lê, Thái Hưng
2013Thực trạng và giải pháp thực hiện các quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Địa chính [Mã số : 60850103]Nguyễn, Đình Bồng, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Hòa
2013Hành vi đi lễ Nhà Thờ của Sinh Viên Công Giáo. Những phân tích từ góc độ tâm lý học xã hội: Luận văn Thạc sỹ chuyên ngành Tâm lý học [Mã số: 60 31 80]Trần, Thị Minh Đức, GS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Hồng Bích
2013Fundamentals of electric circuits : instructor solutions manual : 5th ed.Alexander, Charles K.; Sadiku, Matthew N. O.
2013Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 01 20]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thư
2013Bầu không khí tâm lý của tập thể Giảng viên Học viện chính trị – Hành chính khu vực I: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Tâm lý học [Mã số: 60 31 80]Phạm, Thành Nghị, GS.TS. (hướng dẫn); Nguyễn, Thi ̣Phượng
2013Xây dựng cơ sở dữ liệu và thành lập bản đồ đặc điểm hải văn Khu vực Vịnh Bắc Bộ : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Bản đồ viễn thám và GIS [Mã số : 60442014]Nguyễn, Ngọc Thạch, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoa, Thúy Quỳnh