Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Xây dựng mô hình xử lý nước thải công nghiệp (ngành Cao Su) phục vụ cho công tác giảng dạy [Số hợp đồng: 2017.01.77/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Hồng Nhung, ThS (CN)
2018-05Nghiên cứu vận hành mô hình thực nghiệm xử lý nước thải bệnh viện bằng công nghệ màng vi lọc sinh học MBR kết hợp Nano : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2017 [Mã số đề tài: 2017.02.43]Trần, Thành, ThS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Kim Nhung (CN); Nguyễn, Thành Bình; Nguyễn, Bảo Sơn; Nguyễn, Đình Đức
2018-05Đánh giá tốc độ bẩn màng của Module sinh học xử lý nước thài bệnh viện : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2017 [Mã số đề tài: 2017.02.48]Trần, Thành, ThS. (Hướng dẫn); Lê, Văn Vũ Linh (CN); Nguyễn, Thành Bình
2018-03Khảo sát sự phân hủy cellulose và lignin trong hỗn hợp ủ mạt dừa và nước thải từ cơ sở sản xuất thạch dừa : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2017 [Số hợp đồng: 20170241]Phạm, Tiến Đạt (CN); Nguyễn, Thị Phượng (Hướng dẫn); Võ, Thanh Sang, TS.
2018-04Khảo sát đánh giá ô nhiễm do nước thải phòng thí nghiệm khoa Môi trường - Thực phẩm - Hóa học trường Đại học Nguyễn Tất Thành, tại cơ sở An Phú Đông, quận 12 : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2017 [Mã số đề tài : 2017-02-53/HĐ-NCKH]Nguyễn, Thị Hồng Nhung, ThS. (Hướng dẫn); Chu, Thị Ái Vi (CN); Trần, Hoàng Quân
2018-06Nghiên cứu thực nghiệm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện của module sinh học bằng cách thay đổi tải trọng đầu vào : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2017 [Mã số đề tài: 20170244]Trần, Thành, ThS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thành Bình; Nguyễn, Hải Đăng