Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Phân tích cấu trúc tài chính Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Trần, Thị Thanh Tú, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Thương Huyền
2016Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Toàn Cầu : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Mạnh Hùng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Duy Linh
2016Phân tích tài chính của tổng công ty đầu tư phát triển hạ tầng đô thị IDIC - Công ty TNHH MTV: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Đào, Hoàng Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Hoàng Yến
2016Quản lý chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và xây dựng Bắc Miền Trung: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số: 60340410]Nguyễn, Phú Giang, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Thanh Hòa
2016Phân tích hành vi khách hàng trên website và giải pháp cho marketing trực tuyến: nghiên cứu trường hợp công ty truyền thông Thịnh Vượng: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 60340102]Nguyễn, Việt Khôi, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đoàn, Thị Trang
2016Phân tích tài chính công ty cổ phần xây dựng Cotec: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thế Hùng, TS. (Hướng dẫn); Đoàn, Thị Thanh Huyền
2016Phân tích tài chính và dự báo tài chính Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thế Hùng, TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Thu Quỳnh
2016Phân tích tài chính Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thế Hùng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan Hương
2016Phân tích tài chính Công ty TNHH Hà Dung: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Bùi, Thiên Sơn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Kim, Thị Thủy