Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 41.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường Tài Chính : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học [Mã số: 60.46.01.06]Phan, Viết Thư, PGS.TS (Hướng dẫn); Vũ, Đức Thắng
2014Phân tích tình hình chăm sóc sức khỏe cộng đồng Huyện Thái Thụy bằng phương pháp thống kê : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số: 60460106]Hồ, Đăng Phúc, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Hữu Văn
2014Bài toán quy hoạch phi tuyến với kỹ thuật phân rã và ứng dụng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Nguyễn, Hữu Điển, PGS.TS.(Hướng dẫn); Phan, Ngọc Tú
2014Một số kỹ năng giải bài toán tiếp tuyến, cực trị của các hàm số cơ bản: Luận văn Thạc sỹ Toán học chuyên ngành Phương pháp Toán sơ cấp [Mã số: 60460113]Nguyễn, Vũ Lương, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phan, Thị Hường
2014Bất đẳng thức Berry – Esseen : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 60.46.01.06]Nguyễn, Duy Tiến, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Ngọc Hương
2014Giải một số phương trình tích phân tuyến tính và áp dụng: Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Lê, Huy Chuẩn, TS. (Hướng dẫn); Đào, Thị Thanh
2014Giải một số phương trình tích phân kỳ dị và áp dụng : Luận văn Thạc sĩ Toán HọcLê, Huy Chuẩn, TS. (Hướng dẫn); Ngô, Đức Hà
2014Áp dụng định lý điểm bất động Brouwer - Schauder nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình Elliptic không tuyến tính : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số: 60.46.01]Hoàng, Quốc Toàn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Hữu Đạt
2014Phương pháp nhiễu của nửa nhóm và ứng dụng trong mô hình quần thể sinh học : Luận Văn Thạc Sĩ Khoa học chuyên ngành Toán Giải Tích [Mã số: 60460102]Đặng, Đình Châu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Thị Hạnh
2014Đặc tả và chứng minh tính đúng đắn của thiết kế cho các hệ đa tác tử chuyên ngành bảo đảm Toán học cho Máy tính và Hệ thống tính toán [Mã số : 60 46 35]Phạm, Ngọc Hùng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Quỳnh Chi