Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 16.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần điện tử tin học hóa chất (ELINCO) : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Lê, Cao Đoàn, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đức Phương
2014Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Hồng Huyên, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Phúc Lưu
2014Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số : 603101]Mai, Thị Thanh Xuân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phan, Thị Thanh Tâm
2014Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Quỳnh Anh, TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thị Ngọc Hoa
2014Quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước ở nhà máy Z119: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số : 603401]Phan, Trung Chính, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Hữu Hoàng
2014Quản lý Ngân sách cấp xã ở Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hải Yến
2014Quản lý nguồn nhân lực đối với tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận vặn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Đinh, Quang Ty, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Trà Liên
2014Quản lý dịch vụ thanh toán thẻ tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Trần, Thị Thanh Tú, TS. (Hướng dẫn); Bùi, Đức Hiền
2014Quản lý cơ sở vật chất ở trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội theo hướng ISO 9000 : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Nguyễn, Viết Lộc, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Minh Đức
2014Quản lý nhà nước các dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Đỗ, Hữu Tùng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Đức Dũng