Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 16.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Nghiên cứu, chế tạo vật liệu xử lý nhóm Nitơ trong môi trường nước trên cơ sở biến tính quặng Pyrolusit tự nhiên : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Thị Huệ, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phùng, Đức Hòa
2014Nghiên cứu khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong tuyển quặng tại mỏ sắt Suối Láo Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Đồng, Kim Loan, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan
2014Tích hợp các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch bảo vệ môi trường Thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Huỳnh, Thị Lan Hương, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Mai
2014Đánh giá thực trạng công nghệ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý nước thải ngành sản xuất Bia : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Ngô, Thị Lan Hương, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Tú Oanh
2014Nghiên cứu đánh giá tổng hợp chất lượng môi trường không khí khu vực Hà Nội : Luận án Tiến sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường không khí [Mã số : 62850210]Hoàng, Xuân Cơ, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Việt Anh
2014Xây dựng cơ sở dữ liệu Gis phục vụ công tác quy hoạch sử dụng đất và bảo vệ tài nguyên đất Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Xuân Hải, PGS.TSKH. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Hà Nhung
2014Nghiên cứu chức năng môi trường Hồ Chứa Quan Sơn nhằm sử dụng hợp lý cho phát triển bền vững : Luận văn Thạc sỹ khoa hoc chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Hoàng, Xuân Cơ, PGS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Văn Cương
2014Nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp bền vững Huyện M’drắc, Tỉnh Đăk Lắk : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Phạm, Hoàng Hải, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Hoàng, Lê Ngân
2014Xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước Sông Lam, Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Võ, Chí Mỹ, GS.TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Hữu Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Quang Vinh
2014Nghiên cứu ứng dụng công nghệ lò siêu tới hạn cho các nhà máy nhiệt điện than để giảm phát thải khí nhà kính : Luận văn Thạc sĩ ngành Khoa học môi trường và bảo vệ môi trường [Mã số : 60 44 03 01]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Huyền