Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 582.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Đánh giá công nghệ xử lý nước cấp và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng, kiểm soát dòng thải tại công ty TNHH MTV nước sạch Hà Đông : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Thị Hà, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thanh Huyền
2014Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường Tài Chính : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học [Mã số: 60.46.01.06]Phan, Viết Thư, PGS.TS (Hướng dẫn); Vũ, Đức Thắng
2014Phân tích hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng đất đai cho mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững tại tỉnh thanh hóa đến năm 2020 : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Quản lý đất đai [Mã số: 60850103]Nguyễn, Xuân Thành, TS. (Hướng dẫn); Ngô, Huyền Giang
2014Phân tích Dioxin trong mẫu sữa mẹ và góp phần đánh giá phơi nhiễm dioxin trong cộng đồng dân cư sinh sống tại các khu vực lân cận sân bay Đà Nẵng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Hùng Minh, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Ngọc Mai, TS. (Hướng dẫn); Ngô, Thi Huyền
2014Nghiên cứu tính chất điện tử của một số hợp chất sử dụng phương pháp phiếm hàm mật độ : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Vật lý chất rắn [Mã số : 60440104]Bạch, Thành Công, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Trung Đô
2014Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu chuyên ngành Khí Tượng và Khí Hậu Học [Mã số : 62440222]Trần, Tân Tiến, GS.TS. (Hướng dẫn); Công, Thanh
2014Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất bộ chỉ tiêu phát triển bền vững cho thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh trong bối cảnh biến đổi khí hậuTrương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Bùi, Vũ Hiệp
2014Xác lập cơ sở khoa học cho phát triển du lịch bền vững dải ven biển từ Đèo Ngang đến cửa Nhật Lệ, Tỉnh Quảng Bình : Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường [Mã số : 60850101]Trần, Nghi, GS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Ngọc Minh
2014Tổng hợp mno2 dạng Nano để xử lí các chất hữu cơ : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 60440113]Nguyễn, Trọng Uyển, GS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Phương
2014Đánh giá thực trạng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp giai đoạn 2004 - 2012 trên địa bàn huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Quản lý Đất đai [Mã số : 60850103]Trần, Văn Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Minh Đức