Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2011Xác định đặc tính virut rota gây bệnh năm 2010 tại Việt Nam : Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Di Truyền Học [Mã số : 604270]Lê, Thị Luân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Thu Thủy
2011Chi trả dịch vụ môi trường tại Việt Nam: nghiên cứu điển hình tại xã Chiềng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong Phát triển bền vữngLê, Thị Vân Huệ, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Thu Thương
2011Du lịch cộng đồng ở vùng núi phía bắc Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp bản Sả Séng, Tả Phìn, Sapa, Lào Cai và bản Lác, Chiềng Châu, Mai Châu, Hoà Bình): Luận văn Thạc sĩ Lịch sử chuyên ngành Dân tộc học [Mã số: 60 22 70]Nguyễn, Văn Chính, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hường
2011Định giá giá trị Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam : Luận văn Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh [Mã số : 60 34 05]Đỗ, Kim Sơn, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thị Minh Thục
2011Vai trò của báo chí trong cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng ở Việt Nam : Luận văn thạc sĩ Khoa học chính trị [Mã số : 60 31 20]Lê, Tuyết Mai
2011Vai trò của nhà nước với phát triển bền vững ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chính trị [Mã số : 60 31 20]Lưu, Minh Văn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thanh Huyền