Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Nghiên cứu ứng dụng mô hình Basins phục vụ quản lý chất lượng nước lưu vực Sông Nhuệ - Đáy : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Lê Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Bích Ngọc
2017-12-20Ảnh hưởng của chất lượng ánh sáng lên sự tăng trưởng, hàm lượng CARBOHYDRATE và protein ở SPIRULINA SP.Võ, Hồng Trung; Nguyễn, Thị Bích Ngọc; Trần, Huỳnh Phong; Nguyễn, Thị Hồng Phúc
2013Vấn đề viết sa-pô cho báo điện tử Việt Nam (Khảo sát ba báoVnexpress.vn, Vietnamnet.net, Tuoitre.vn ba tháng đầu năm 2013) : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học [Mã số : 60 32 01]Nguyễn, Thị Thanh Huyền, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Bích Ngọc
2015Quản lý hoạt động cho vay tại Ngân hàng Hợp tác, chi nhánh Phú Thọ: Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế [mã số: 60 34 04 10]Trịnh, Thị Hoa Mai, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Bích Ngọc
2018Ảnh hưởng của ánh sáng và Nitơ lên sự tăng trưởng, hàm lượng Protein và khả năng chống oxy hóa của Tảo SPIRULINA SP. : Khóa luận tốt nghiệp Dược sĩ Đại học Chuyên ngành Sản xuất và phát triển thuốcVõ, Hồng Trung, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Bích Ngọc
2018Ảnh hưởng của ánh sáng và Nitơ lên sự tăng trưởng, hàm lượng Protein và khả năng chống Oxy hóa của Tảo Spirulina Sp.Võ, Hồng Trung, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Bích Ngọc