Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2018Nghiên cứu trường hợp và đặc trưng cấu trúc vật liệu khung hữu cơ kim loại MIL-53(Fe) biến tính NdNguyễn, Hữu Vinh; Bạch, Long Giang; Nguyễn, Duy Trinh; Bùi, Thị Phương Quỳnh; Đỗ, Trung Sỹ
2018-09Nghiên cứu tổng hợp Co-BiVO4 bằng phương pháp thủy nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấyLê, Bảo Tiến; Cao, Đại Vũ; Nông, Xuân Linh; Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Bạch, Long Giang
2019Đặc điểm trình tự và hiệu quả nhận diện của vùng trình tự Matk và Rpl20-Rps12 trong việc nhận diện một số giống xoài (Mangifera) tại Việt Nam: Khóa luận tốt nghiệp Chuyên ngành Công nghệ Sinh họcVũ, Thị Huyền Trang, ThS (Hướng dẫn); Nguyễn, Hữu Vinh
2017Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của Vật liệu ZnO Nanorods dưới ánh sáng mặt trời : [Mã số : 2017.01.15/HĐ-KHCN]Đinh, Thị Thanh Tâm (CN); Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Hữu Vinh
2017Nghiên cứu ứng dụng cột nhồi trong loại bỏ màu hữu cơ bằng vật liệu hấp phụ từ vỏ Sầu Riêng [Số hợp đồng: 2017.01.09/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thương, ThS (CN); Bạch, Long Giang, TS; Trần, Văn Thuận, ThS; Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Thành
2018Ứng dụng Graphit tróc nở mang từ tính (EG-NiFe2O4) trong xử lý ô nhiễm dầu : [Mã số : 2017.01.08/HĐ-KHCN]Nguyễn, Thị Thương (CN); Bạch, Long Giang; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Thành
2019Nghiên cứu tổng hợp BiVO4 bằng phương pháp dung nhiệt và đánh giá khả năng quang xúc tác sử dụng ánh sáng nhìn thấyNguyễn, Hữu Vinh; Nông, Xuân Linh; Cao, Đại Vủ; Nguyễn, Duy Trinh
2019Nghiên cứu đánh giá hiệu quả xúc tác quang hóa của hệ xúc tác UV/S2O8/TiO2 và UV/H2O2/TiO2 trong phản ứng phân hủy các chất kháng sinh : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho cán bộ - giảng viên 2019Nguyễn, Hữu Vinh; Nguyễn, Duy Trinh; Trần, Văn Thuận; Nguyễn, Thị Thương
2017Nghiên cứu khả năng quang xúc tác của vật liệu ZnO nanorods dưới ánh sáng mặt trời : Báo cáo tổng kết đề tài NCKH dành cho Cán bộ - Giảng viên 2017 - 2018 [Số hợp đồng: 2017.01.15/HĐ - KHCN]Đinh, Thị Thanh Tâm (CN); Nguyễn, Hữu Vinh; Trần, Văn Thuận