Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 54.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Giải tích ngẫu nhiên và ứng dụng trong thị trường Tài Chính : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết Xác suất và Thống kê Toán học [Mã số: 60.46.01.06]Phan, Viết Thư, PGS.TS (Hướng dẫn); Vũ, Đức Thắng
2014Ánh xạ đối ngẫu và ứng dụng : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 60460102]Nguyễn, Năng Tâm, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Trọng Đoàn
2015Phương trình vi phân với Toán tử khả nghịch phải và áp dụng : Luận văn Thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Nguyễn, Văn Mậu, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Đào, Nguyễn Vân Anh
2013Toán tử Sturm-liouville : Luận văn Thạc sỹ toán học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 60460102]Nguyễn, Văn Ngọc, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Mây
2015Định lý kiểu Perron của phương trình vi phân : Luận văn Thạc sĩ toán học chuyên ngành toán giải tích [Mã số : 60460102]Lê, Huy Tiễn, TS. (Hướng dẫn); Trịnh, Thị Thùy
2014Bài toán quy hoạch phi tuyến với kỹ thuật phân rã và ứng dụng : Luận văn thạc sỹ chuyên ngành toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Nguyễn, Hữu Điển, PGS.TS.(Hướng dẫn); Phan, Ngọc Tú
2012Tích chập của một số phép biến đổi tích phân với nhân lượng giác và ứng dụng: Luận án Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số: 62460101]Nguyễn, Minh Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Bùi, Thị Giang
2012Một số bài toán về tính bền vững của hệ động lực tuyến tính chịu nhiễu: Luận án Tiến sĩ Toán học chuyên ngành toán Giải tích [Mã số: 62460101]Nguyễn, Khoa Sơn, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Đỗ, Đức Thuận
2015Tính ổn định hệ tuyến tính không Ôtônôm và ứng dụng trong điều khiển : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 60.46.01.02]Vũ, Ngọc Phát, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Trịnh, Thị Ngọc
2015Thế vị lớp kép và bài toán Dirichlet đối với hàm điều hòa : Luận văn Thạc sỹ Toán học chuyên nghành Toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Hà, Tiến Ngoạn, PGS. TS. (Hướng dẫn); Trần, Văn Toàn