Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 51.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Quản lý nhà nước về hoạt động sản xuất và kinh doanh đồ uống có cồn tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lưu, Quốc Đạt, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thái Linh
2015Quản lý nhà nước về hoạt động nhập khẩu thép phế liệu tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Khánh Ly
2014Quản lý nhà nước của Hải quan tỉnh Hà Tĩnh tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Quốc Trung, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Minh Châu
2014Quản lý nguồn nhân lực của Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Hà Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Phạm, Văn Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Tuyến
2014Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Hồng Huyên, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Phúc Lưu
2015Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu các công trình giao thông ở ban quản lý dự án phát triển giao thông nông thôn Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Thị Hồng Hải, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Ngọc Thành
2014Quản lý nhà nước các cơ sở giáo dục hệ trung cấp chuyên nghiệp tại thành phố Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Thị Hồng Điệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hương
2014Quản lý nhà nước về nông nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang : Luận vặn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Lê, Xuân Đình, PGS. TS. (Hướng dẫn); Bùi, Thanh Tuấn
2014Quản lý nhà nước về dịch vụ quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Quỳnh Anh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hương
2011Quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài : Luận án Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Chính trị [Mã số : 62310101]Phạm, Quang Thao, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Hồng Huyên