Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 279.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017Định hướng giáo dục giá trị cho trẻ em trong gia đình : Luận án Tiến sĩ Tâm lý học [Mã số : 62 31 04 01]Trương, Thị Khánh Hà, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Văn Hảo, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trương, Quang Lâm
2017Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp: Vai trò của cạnh tranh ngànhChâu, Văn Thưởng; Trần, Lê Khang; Nguyễn, Công Thành
2017Mua sắm xã hội trực tuyến: Vai trò của động cả xã hộiNguyễn, Hữu Khôi
2017Deep learning for epileptic spike detectionLe, Thanh Xuyen; Le, Trung Thanh; Dinh, Van Viet; Tran, Quoc Long; Nguyen, Linh Trung; Nguyen, Duc Thuan
2017Cơ sở địa lý cho phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tại các di sản thế giới ở Việt Nam (Nghiên cứu trường hợp Vịnh Hạ Long và Đô thị cổ Hội An): Luận án Tiến sĩ Quản lý Tài nguyên và Môi trường [Mã số: 62850101]Trần, Đức Thanh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Quang Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Chu, Thành Huy
2017Đảng bộ tỉnh Nghệ An lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị ở các huyện miền núi từ năm 1996 đến năm 2015 : Luận án Tiến sĩ Lịch sử [Mã số : 62.22.03.15]Đỗ, Quang Hưng, GS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Cao Nguyên
2017Văn học Đàng trong thế kỷ xvii – xviii trong tiến trình phát triển của văn học dân tộc: Luận án Tiến sĩ Văn học chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số: 62 22 34 01]Trần, Ngọc Vương, GS.TS. (hướng dẫn); Trần, Nho Thìn, GS.TS. (hướng dẫn); Trần, Thanh Thủy
2017Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của một số vi sinh vật không mong muốn trong quá trình lên men xúc xích bán khô và giải pháp hạn chế vi sinh vật không mong muốn : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Vi sinh vật học [Mã số: 60420107]Phạm, Văn Ty, GS.TS (Hướng dẫn); Phan, ThanhTâm, GS.TS (Hướng dẫn); Trịnh, Thanh Thúy
2017Vấn đề khủng bố quốc tế trên báo điện tử Việt Nam Hiện nay : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học [Mã số : 60.32.01.01]Đinh, Thị Thúy Hằng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Nam
2017Ảnh hưởng của thông tin miễn nhiệm nhân sự cấp cao đến giá cổ phiếuVõ, Xuân Vinh; Đặng, Bửu Kiếm