Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 169.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2011Phân tích hiệu quả đầu tư dự án khu biệt thự trung tâm Hội nghị Quốc gia: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 603405]Nguyễn, Xuân Dũng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Bích Thảo
2011Nghiên cứu tính dễ bị tổn thương và năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng xã Tây Phong huyện Cao Phong tỉnh Hòa Bình: Luận văn Thạc Sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngVõ, Thanh Sơn, TS. (Hướng dẫn); Trần, Hữu Hào
2011-04Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ tại trường Đại học Nguyễn Tất ThànhNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
2011Xác định rhodamine trong thực phẩm bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao hplc sử dụng detetor uv : Luận văn thạc sĩ khoa họcPhạm, Luận, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thanh Nga
2011Vai trò của chính sách định biên trong hoạt động khoa học và công nghệ tại trường Đại học : Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý [Mã sô : 60 34 72]Lê, Hữu Phước, TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thanh Nga
2011Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện ở Tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011 – 2012: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Chính sách khoa học và Công nghệ [Mã số: 60.34.70]Hồ, Ngọc Luật, TS. (Hướng dẫn); Dương, Vũ Diễm Hồng
2011Nghiên cứu các cumulant và hệ số Debye-Waller của tinh thể và hợp chất bán dẫn dưới ảnh hưởng của nhiệt độ và áp suất : Luận án Tiến sĩ Vật lí chuyên ngành Vật lý Lý thuyết và Vật lý Toán [Mã số : 62440101]Nguyễn, Văn Hùng, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Vũ, Văn Hùng, GS. TS. (Hướng dẫn); Hồ, Khắc Hiếu
2011Dynamic analysic of 2D fluid-solid interaction problems by an edge-based smoothed finite element method (ES-FEM)Nguyen, Thoi Trung; Phung, Van Phuc; Nguyen, Xuan Hung
2011Fundamentals of database management systems : 2nd ed.Gillenson, Mark L.
2011Một số yếu tố xã hội ảnh hưởng đến lối sống của Thanh niên Việt Nam hiện nay : Luận văn Thạc sĩ Triết Học [Mã số : 602285]Nguyễn, Ngọc Thành, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thanh Hương