Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 186.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2010So sánh vai trò tạo lập nghĩa tình thái của các tiểu từ tình thái cuối câu trong Tiếng Việt với các phương tiện tương đương trong Tiếng Hán : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học [Mã số : 602201]Nguyễn, Văn Hiệp, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Tuyết Mai
2010Nâng cao tính ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu khoa học trong lực lượng phòng cháy chữa cháy : Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý [Mã số : 60 34 72]Đỗ, Ngọc Cẩn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hồng Hạnh
2010Đào tạo nghề cho người lao động Việt Nam tham gia xuất khẩu lao động : Luận văn Thạc sỹ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số : 603405]Tạ, Đức Khánh, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Hằng
2010Các di tích văn hóa Champa ở Thừa Thiên Huế: Luận văn Thạc sĩ Lịch sử, chuyên ngành Khảo cổ học [Mã số: 60 22 60]Lê, Đình Phụng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Quảng
2010Vai trò của thông tin khoa học và công nghệ trong việc quản lý và bảo hộ nhãn hiệu : Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và công nghệ [Mã số : 60 34 72]Trần, Văn Hải, TS. (Hướng dẫn); Lê, Toàn Thắng
2010Hợp tác khu vực ASEAN những năm đầu thế kỷ XXI và những đóng góp của Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quan Hệ Quốc Tế [Mã số: 60.31.40]Nguyễn, Thu Mỹ, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đoàn, Thị Thanh Nhàn
2010Quan niệm về tự do trong đạo đức học của I.Kant: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Triết học [Mã số : 60 22 80]Trần, Văn Đoàn, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Mai Hoa
2010Đặc điểm truyện ngắn Nguyễn Minh Châu sau 1975 nhìn từ góc độ thi pháp: Luận văn Thạc sĩ Ngữ văn [Mã số : 60 22 34]Phạm, Thành Hưng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Văn Dũng
2010Graph Theory and Complex Networks: An IntroductionSteen, Maarten van
2010Giải pháp hoàn thiện phần nội dung của biểu mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học (Nghiên cứu trường hợp tại tỉnh Long An): Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học và Công nghệ [Mã số: 60.34.72]Vũ, Cao Đàm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Huỳnh, Trung Hòa