Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Đánh giá tác động và tính tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất lúa nước tỉnh Nam Định : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu chuyên ngành Biến đổi Khí Hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Phan, Văn Tân, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thùy Linh
2015Mối quan hệ giữa tự do hoá tài chính đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia mới nổi: Trường hợp Việt NamTrần, Huy Hoàng; Nguyễn, Hữu Huân; Nguyễn, Thị Thùy Linh
2012Xây dựng phương pháp định lượng một số hoạt chất kháng Hiv trong thuốc bằng phương pháp điện di mao quản : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 604429]Nguyễn, Văn Ri, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thùy Linh
2016Những nhân tố tác động đến vấn đề làm trơn cổ tức của các doanh nghiệp Việt NamNguyễn, Khắc Quốc Bảo; Nguyễn, Thị Thùy Linh
2011Chính sách thu hút cán bộ khoa học về công tác tại các tỉnh Miền Núi (nghiên cứu trường hợp tỉnh Hòa Bình - Miền Núi Tây Bắc): Luận văn Thạc sĩ quản lý khoa học và công nghệ [Mã số: 603472]Phạm, Xuân Hằng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thùy Linh
2013Ảnh hưởng của đạo tin lành đối với đời sống đồng bào dân tộc hmông ở các tỉnh miền núi phía bắc nước ta hiện nayNguyễn, Thanh Xuân, TS ( Người hướng ); Nguyễn, Thị Thùy Linh