Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 23.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2009Nà Lữ (Hòa An - Cao Bằng) từ thế kỷ IX đến nửa đầu thế kỷ XIX : Luận văn Thạc sĩ Lịch sử [Mã số : 60 22 54]Nguyễn, Quang Ngọc, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thi Ḥải
2003Hàn Mặc Tử và nhóm thơ Bình Định 1932-1945 : Luận án Tiến sĩ Ngữ văn [Mã số : 5.04.33]Phan, Cự Đệ, Giáo sư, Viện sĩ (Hướng dẫn); Nguyễn, Toàn Thắng
2008Công bằng xã hội và những yếu tố tác động đến thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay: Luận văn Thạc sĩ Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học [Mã số: 60.22.85]Nguyễn, Thanh Tuấn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phan, Thị Hoàng Mai
2008Chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn từ 1995 đến nay: Luận văn Thạc sĩ ngành Quốc tế học [Mã số: 60.31.40]Vũ, Dương Ninh, GS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Sĩ Ánh
2006Quản lý thuế đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số : 603101]Phí, Manh, PGS. TS (Hướng Dẫn); Trần, Thị Phương Lan
2002Dược thư quốc gia Việt Nam : lần xuất bản thứ 1Tập thể tác giả Bộ Y tế
2006Quản lý nhà nước về chất thải rắn đô thị ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế [Mã số : 60.31.01]Nguyễn, Bích, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Hiền Hà
2008Chính sách của Nhật Bản đối với Việt Nam và những kết quả đạt được từ năm 1998 đến nay: Luận văn Thạc sĩ Khoa học khu vực họcPhạm, Thị Khánh Trang
2009Biểu tượng người khổng lồ trong thần thoại một số cư dân nói tiếng Thái ở Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Dân tộc học [Mã số: 60 22 70]Hoàng, Lương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Chu, Thị Vân Anh
2008Đẩy mạnh năng lực cạnh tranh xuất khẩu của Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay : Luận văn Thạc sĩ Kinh doanh và Quản lý [Mã số : 60 34 05]Hoàng, Kim Giao, PGS. TS (Hướng Dẫn); Lê, Thị Ngọc Thúy