Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-9 của 9.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1995Ảnh - Nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử (Qua tài liệu ảnh về khángchiến chống thực dân Pháp) : Luận án Tiến sĩ PTS Biên soạn lịch sử và sử liệu học [Mã số : 5.03.11]Đào, Xuân Chúc
1995Information technology trends: impact on hotel corporationsCollins, Galen
1995An information technology tool to support negotiating teamsPino, Jose A.; Montanana, Jose M.
1995Tính toán trạng thái đàn dẻo của một số kết cấu chịu quá trình đặt tải phức tạp bằng phương pháp biến thể nghiệm đàn hồi : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Toán lý chuyên ngành Cơ học vật rắn biến dạng [Mã số : 10221]Đào, Huy Bích, GS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Khắc Bảy
1995Hôn nhân và gia đình truyền thống của các dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Môn - Khơme ở Thừa Thiên - Huế : Luận án Phó Tiến sĩ khoa học Lịch sử [Mã số : 05.03.10]Phan, Hữu Dật, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Hồng; Hoàng, Nam, PGS.PTS. (Hướng dẫn)
1995Oxford English for Electrical and Mechanical EngineeringGlendinning, Eric H; Glendinning, Norman
1995Bản chất thể loại và sự phân loại truyện cổ tích trên cơ sở tư liệu truyện cổ tích Việt Nam và Campuchia : Luận án Phó Tiến sĩ Văn học [Mã số : 5 04 07]Lê Chí Quế, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Võ, Quang Nhơn, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Chiêng, Xom An
1995Nghiên cứu mồi bả diệt muỗi và kết quả khảo nghiệm phòng trừ muỗi truyền bệnh ở Quảng Bình : Luận án Phó Tiến sĩ Sinh họcPhạm, Bình Quyền, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đức Mạnh, PTS. (Hướng dẫn); Hà, Thị Quyên
1995Thơ Xuân Diệu trước cách mạng tháng Tám 1945 ( Thơ thơ và gửi hương cho gió) : Luận án Phó Tiến sĩ Ngữ văn [Mã số : 5 04 33]Hà, Minh Đức, GS.TS (Hướng dẫn); Lý, Hoài Thu