Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-10 của 15.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1996Sự hình thành các nguồn nước và một số giải pháp bảo vệ môi trường nước khu vực Thành phố Hồ Chí Minh : Luận án phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất [Mã số : 10714]Nguyễn, Thị Lan
1996Mối quan hệ giữa văn hoá và văn học : Luận án Phó Tiến sĩ Lý thuyết và lịch sử văn học [Mã số : 5 04 01]Hà, Minh Đức, GS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Minh Thúy
1996Nghiên cứu đối chiếu trật tự từ Anh - Việt trên một số cấu trúc cú pháp cơ bản : Luận án Phó tiến sĩ Khóa học ngữ vănVũ, Ngọc Tú
1996Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ 20 : Luận văn Thạc sĩ [Mã số : 5.03.16]Trần, Đình Dương
1996Các phát ngôn đơn phần tiếng Việt : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5.04.08]Nguyễn, Minh Thuyết, GS.PTS. (Hướng dẫn); Đinh, Trọng Lạc, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Phan, Mậu Cảnh
1996Chủ thể sáng tạo cái Đẹp trong nghệ thuật tạo hình : Luận án Phó Tiến sĩ chuyên ngành Thẩm mỹ học Mác - Lênin [Mã số : 5.01.05]Đỗ, Văn Khang, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Công Thành, GS. (Hướng dẫn); Phạm, Thê Hùng
1996Nghiên cứu về đất ở các vùng chuyên canh và một số biện pháp bón phân nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thuốc lá vàng (Virgima) nằm ở miền Bắc Việt Nam : Luận án Phó tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Thổ nhưỡng học [Mã số : 40102]Trần, Kông Tấu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Văn, Huy Hải, PTS. (Hướng dẫn); Hoàng, Tự Lập
1996Sự chuyển hóa của Photon thành các hạt nhẹ trong trường điện từ ngoài : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Toán - lý [Mã số: 10201]Nguyễn, Xuân Hãn, TS. (Hướng Dẫn); Hoàng, Ngọc Long, PTS. (Hướng Dẫn); Đặng, Văn Soa
1996Nghiên cứu một số đặc trưng của tương tác bức xạ Gamma mềm với vật chất và ứng dụng trong phân tích nguyên tố bằng Đêtéctơ nhấp nháy: Luận án Phó tiến sĩ Khoa học Toán Lý chuyên ngành Vật lý hạt nhân nguyên tử [Mã số: 010203]Phạm, Quốc Hùng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Bùi, Văn Loát
1996Nghiên cứu đại từ quan hệ trong câu tiếng Pháp và các hình thức biểu đạt ý nghĩa tương ứng trong tiếng Việt : Luận án Phó Tiến sĩ Lý luận ngôn ngữ [Mã số: 5.04.08]Nguyễn, Cao Đàm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đường, Công Minh