Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-8 của 8.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1994Tổng hợp các hợp chất đa dị vòng trên cơ sở Axylindol và các chất tương tự : Luận án Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa hữu cơ [Mã số : 010402]Đặng, Như Tại, GS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Minh Thảo
1994Hệ thống liên kết lời nói (Trên cứ liệu tiếng Việt) : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Ngữ văn [Mã số : 05.04.08]Trần, Ngọc Thêm, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Việt Thanh
1994-05Chủ động ứng xử biến động của thị trường bằng kế hoạch kinh doanhNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1994Nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp công nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí MinhNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1994Vấn đề đầu tư vào ngành Dệt - MayNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1994-07Một hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh trong ngành may xuất khẩuNguyễn, Mạnh Hùng, TS.
1994Một số nhân tố khách quan tác động đến tính tích cực xã hội của sinh viên Việt Nam trong thời kì đổi mới : Luận án Phó tiến sĩ Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử [Mã số : 05.01.02]Nguyễn, Hữu Vui, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Trịnh, Trí Thức
1994Đặc trưng loạn lưu lớp khí quyển sát đất tại một số điểm thuộc Tây Nguyên : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học Địa lý - Địa chất chuyên ngành Khí tượng: 01.07.09Phạm, Ngọc Hồ, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Lê, Đình Quang, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Hoàng, Xuân Cơ