Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-8 của 8.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1990Một số vấn đề về hư từ trong tiếng Việt hiện đại : Luận án Phó tiến sĩ khoa học ngữ văn [Mã số : 5.04.08]Nguyễn, Anh Quế
1993Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học Lịch sử Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Ngọc La
1991Sự giúp đỡ của Việt Nam đối với cuộc kháng chiến của nhân dân Lào : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, GS. (Hướng dẫn); Xing, Thoong Xing Ha Pan Nha
1996Sự chuyển biến của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ở Nghệ Tĩnh trong 30 năm đầu thế kỷ 20 : Luận văn Thạc sĩ [Mã số : 5.03.16]Trần, Đình Dương
1995Ảnh - Nguồn sử liệu để nghiên cứu lịch sử (Qua tài liệu ảnh về khángchiến chống thực dân Pháp) : Luận án Tiến sĩ PTS Biên soạn lịch sử và sử liệu học [Mã số : 5.03.11]Đào, Xuân Chúc
1995Bản chất thể loại và sự phân loại truyện cổ tích trên cơ sở tư liệu truyện cổ tích Việt Nam và Campuchia : Luận án Phó Tiến sĩ Văn học [Mã số : 5 04 07]Lê Chí Quế, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Võ, Quang Nhơn, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Chiêng, Xom An
1994Một số nhân tố khách quan tác động đến tính tích cực xã hội của sinh viên Việt Nam trong thời kì đổi mới : Luận án Phó tiến sĩ Triết học chuyên ngành Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử [Mã số : 05.01.02]Nguyễn, Hữu Vui, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Trịnh, Trí Thức
1993Hình tượng nhân vật phụ nữ trong truyện nôm Tài tử giai nhân : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học ngữ văn [Mã số : 5 04 33]Bùi, Duy Tân, GS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Chiến