Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:

Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-6 của 6.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
1993Những vấn đề thẩm mỹ - đạo lí - xã hội trong kịch bản tuồng cổ viết về đề tài quận quốc : Luận án Phó Tiến sĩ Khoa học ngữ văn, chuyên ngành Văn học dân gian [Mã số : 5.04.07]Bùi, Duy Tân, PGS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Yến
1993Quá trình hình thành và phát triển của căn cứ địa Việt bắc (trong cuộc vận động cách mạng tháng 8/1945) : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học Lịch sử Lịch sử Việt Nam [Mã số : 5.03.15]Lê, Mậu Hãn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Ngọc La
1993Cấu trúc - Ngữ nghĩa và các phương tiện liên kết của câu ghép không liên từ trong tiếng Việt : Luận án Phó tiễn sĩ Khoa học Ngữ Văn [Mã số : 5.04.31]Hoàng, Trọng Phiến, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Văn Đức, PGS.PTS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Kim Liên
1993Tổng hợp nghiên cứu cấu tạo của các phức chất COBAN, NIKEN, ĐỒNG và MOLIPĐEN với một số THOSEMICACBAZON và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng : Luận án Phó Tiến sỹ Khoa học hóa học chuyên ngành Hóa vô cơ [Mã số : 10401]Vũ, Đăng Độ, PGS. PTS. (Hướng dẫn); Lê, Chí Kiên, PGS. PTS. (Hướng dẫn); Trịnh, Ngọc Châu
1993Fundamentals of electronic imaging systems : some aspects of image processing : 3rd ed.Schreiber, William F.
1993Hình tượng nhân vật phụ nữ trong truyện nôm Tài tử giai nhân : Luận án Phó Tiến Sĩ Khoa học ngữ văn [Mã số : 5 04 33]Bùi, Duy Tân, GS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Chiến