Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:


Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 1-7 của 7.
  • Trước
  • 1
  • tiếp theo
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014-01Đánh giá chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2013Nguyễn, Mạnh Hùng
2014Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng
2014Định vị sản phẩm cá tra của Việt Nam trên thị trường Pháp bằng thí nghiệm sự lựa chọnNguyễn, Tiến Thông; Nguyễn, Mạnh Hùng
2014-09Nghiên cứu tổng hợp vật liệu graphit tróc nở từ nguồn graphit dạng vảy Việt Nam, ứng dụng để xử lí nước bị nhiểm dầuNguyễn, Mạnh Hùng; Nguyễn, Tuấn Lợi; Lê, Xuân Tiến; Nguyễn, Thị Nhật Linh; Dương, Văn Nam; Bạch, Long Giang
2014-03Vàng hóa và chống vàng hóa nền kinh tếNguyễn, Mạnh Hùng
2014Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luân ̣ văn Thac ̣ sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng
2014Nghiên cứu thực trạng ô nhiễm nước làng nghề cơ kim khí phía nam Hà Nội và đề xuất giải pháp giảm thiểu : Luận văn Thac̣ si ̃Khoa hoọc chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Nguyễn, Mạnh Khải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Mạnh Hùng