Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 21-30 của 46.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2010Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh qua góc nhìn trần thuật học : Luận văn thạc sĩ Chuyên ngành Văn học Việt Nam [Mã số: 60 22 34]Hà, Văn Đức, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Hiền Lương
2010Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Nam Cao trước Cách mạngTháng 8 năm 1945 : Luận văn Thạc sĩ Văn học Việt NamĐào, Thanh Nga
2013Vấn đề thể hiện nhân vật trong sử thi Ê Đê qua tác phẩm MdrongDăm : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 36]Nguyễn, Xuân Kính, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thu Thủy
2012Tư duy nghệ thuật tiểu thuyết Nguyễn Việt Hà : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 32]Đoàn, Đức Phương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Loan
2017Mối quan hệ giữa văn học và hiện thực qua tiểu thuyết Việt Nam sau năm 1986 : Luận án Tiến sĩ văn học [Mã số : 62 22 01 20]Đinh, Xuân Dũng, GS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Văn Thuần; Phạm, Xuân Thạch, PGS.TS. (Hướng dẫn)
2014Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông : Luận án Tiến sĩ Văn học [Mã số : 65 22 01 21]Trần, Ngọc Vương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Kim Sơn, GS.TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thu Hiền
2015Phong cách nghệ thuật Nguyễn Huy Tưởng : Luận án Tiến sĩ Văn học, chuyên ngành Lý luận văn học [Mã số : 62 22 32 01]Phạm, Thành Hưng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Huy Phòng; Nguyễn, Văn Nam, TS. (Hướng dẫn)
2010Thơ Lê Đạt dưới góc nhìn tư duy nghệ thuật : Luận văn Thạc sĩ Văn học học [Mã số : 60 22 34]Nguyễn, Bá Thành, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thùy Dung
2012Trước tác của Phan Mạnh Danh trong bối cảnh hiện đại hóa văn họcViệt Nam : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Trần, Ngọc Vương, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trương, Thị Hải
2012Truyện ngắn Đỗ Bích Thúy nhìn từ góc độ thể loại : Luận văn Thạc sĩ Văn học [Mã số : 60 22 34]Hà, Văn Đức, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thu Thủy