Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 11-20 của 81.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Thế vị lớp đơn và bài toán Neumann đối với hàm điều hòa : Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số : 60.46.01.02]Hà, Tiến Ngoạn, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Văn Luận
2014Bất đẳng thức Berry – Esseen : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê Toán học [Mã số : 60.46.01.06]Nguyễn, Duy Tiến, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Ngọc Hương
2014Giải một số phương trình tích phân tuyến tính và áp dụng: Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành toán giải tích [Mã số: 60.46.01.02]Lê, Huy Chuẩn, TS. (Hướng dẫn); Đào, Thị Thanh
2011Thác triển toán tử ngẫu nhiên trong không gian BANACH khả ly: Luận án Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học [Mã số: 62461501]Đặng, Hùng Thắng, GS.TSKH. ( Hướng dẫn); Phan, Viết Thư, PGS. TS. (Hướng dẫn); Trần, Mạnh Cường
2014Giải một số phương trình tích phân kỳ dị và áp dụng : Luận văn Thạc sĩ Toán HọcLê, Huy Chuẩn, TS. (Hướng dẫn); Ngô, Đức Hà
2014Áp dụng định lý điểm bất động Brouwer - Schauder nghiên cứu sự tồn tại nghiệm của bài toán biên đối với phương trình Elliptic không tuyến tính : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Toán giải tích [Mã số: 60.46.01]Hoàng, Quốc Toàn, PGS.TS. (Hướng dẫn); Vũ, Hữu Đạt
2014Phương pháp nhiễu của nửa nhóm và ứng dụng trong mô hình quần thể sinh học : Luận Văn Thạc Sĩ Khoa học chuyên ngành Toán Giải Tích [Mã số: 60460102]Đặng, Đình Châu, PGS.TS. (Hướng dẫn); Đinh, Thị Hạnh
2012Thiết kế mạng chuỗi cung ứng bằng giải thuật di truyền : Tóm tắt luận văn thạc sĩ khoa họcLê, Trọng Vĩnh (Hướng dẫn); Lại, Thị Nhung
2014Đặc tả và chứng minh tính đúng đắn của thiết kế cho các hệ đa tác tử chuyên ngành bảo đảm Toán học cho Máy tính và Hệ thống tính toán [Mã số : 60 46 35]Phạm, Ngọc Hùng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Quỳnh Chi
2015Phân tích thống kê dự báo và mô phỏng một số chuỗi thời gian : Luận án Tiến sĩ Toán học chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán [Mã số: 2461501]Nguyễn, Khắc Minh, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Duy Tiến, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Phạm, Văn Khánh