Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 11-20 của 78.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Quản lý hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp trên địa bàn Huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60 34 04 10]Phan, Huy Đường,GS.TS.(Hướng dẫn); Lê, Thị Lan Phương
2015Quản lý khách hàng tại ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Duy Lạc, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Lan Anh
2014Quản lý du lịch di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Hồng Huyên, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Phúc Lưu
2015Quản lý ngân sách nhà nước huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đăng Định
2015Quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu các công trình giao thông ở ban quản lý dự án phát triển giao thông nông thôn Hà Tĩnh : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Thị Hồng Hải, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Ngọc Thành
2015Quản lý nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Vật tư kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Lê, Thị Anh Vân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Văn Sáng
2011Quản lý nhà nước về di chuyển lao động Việt Nam ra làm việc ở nước ngoài : Luận án Tiến sĩ Kinh tế chuyên ngành Kinh tế Chính trị [Mã số : 62310101]Phạm, Quang Thao, PGS.TS. (Hướng dẫn); Lê, Hồng Huyên
2014Quản lý nhà nước về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số : 603101]Mai, Thị Thanh Xuân, PGS.TS. (Hướng dẫn); Phan, Thị Thanh Tâm
2014Quản lý nguồn vốn vay từ ngân sách nhà nước hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại Hà Nội : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 603401]Phạm, Quỳnh Anh, TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thị Ngọc Hoa
2015Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Tổng công ty Xây lắp dầu khí Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Quản lý kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế [Mã số : 60340410]Nguyễn, Duy Lạc, TS. (Hướng dẫn); Cao, Văn Dũng