Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 21-30 của 55.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2015Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nuôi trồng thủy sản tại Thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sỹ khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Lưu, Đức Hải, PGS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thị Thu Hằng
2014Nghiên cứu chức năng môi trường Hồ Chứa Quan Sơn nhằm sử dụng hợp lý cho phát triển bền vững : Luận văn Thạc sỹ khoa hoc chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60440301]Hoàng, Xuân Cơ, PGS. TS. (Hướng dẫn); Vũ, Văn Cương
2015Nghiên cứu xây dựng tiêu chí làng sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng dân cư nông thôn đồng bằng Sông Cửu Long : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 60 44 03 01]Nguyễn, Kiều Băng Tâm, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Dịu
2014Nghiên cứu đánh giá sinh thái cảnh quan phục vụ phát triển Nông - Lâm nghiệp bền vững Huyện M’drắc, Tỉnh Đăk Lắk : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Phạm, Hoàng Hải, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Hoàng, Lê Ngân
2015Nghiên cứu xây dựng quy trình hoàn thổ phục hồi môi trường tại một số mỏ khai thác khoáng sản lộ thiên : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Trần, Thiện Cường, TS. (Hướng dẫn); Mai, Văn Định
2013Xây dựng quy trình quản lý các công trình cấp nước tập trung nông thôn áp dụng tại Huyện Bình Lục, Tỉnh Hà Nam : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học Môi trường [Mã số : 608502]Huỳnh, Phú, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hương
2015Nghiên cứu tái sử dụng rơm rạ làm phân bón cho cây lúa tại Tỉnh Hưng Yên nhằm cải tạo độ phì nhiêu của đất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Mai, Văn Trịnh, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đặng, Thùy Anh
2015Khảo sát sự phân bố của một số thành phần hóa học trong nước ngầm khu vực Đông nam Hà Nội : Luận văn Thạc si ̃Khoa hoc̣ chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Phạm, Thị Kim Trang, TS. (Hướng dẫn); Bùi, Văn Minh
2014Xây dựng bản đồ phân vùng chất lượng nước Sông Lam, Nghệ An : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Võ, Chí Mỹ, GS.TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Hữu Tuấn, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Quang Vinh
2016Nghiên cứu khả năng ứng dụng fe0 nano trong xử lý đất nhiễm 2,4-ichlorophenoxyacetic và 2,4,5-trichlorophenoxyacetic chuyên ngành Khoa học môi trường : Luận văn thạc sĩ Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Lê, Đức, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đàm, Tuấn Anh