Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 31-39 của 39.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2012Xây dựng phương pháp định tính, định lượng Flavonoid trong nụ và lá vối : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 604429]Phương, Thiện Thương, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Quốc Tuấn
2011Nghiên cứu xác định lượng vết Asen trong môi trường nước bằng phương pháp Von-ampe hòa tan : Luận án Tiến sĩ Hóa học chuyên ngành Hóa học phân tích [Mã số : 62 44 29 01]Hoàng, Thọ Tín, PGS.TS. (Hướng dẫn); Từ, Vọng Nghi, GS.TS (Hướng dẫn); Hoàng, Thái Long
2012Xác định kim loại nặng trong thực phẩm bằng phương pháp phổ khối lượng cao tần cảm ứng Plasma Icp-Ms : Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 604429]Lê, Như Thanh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Nga
2015Nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật làm giàu kết hợp với phương pháp điện di mao quản sử dụng Detector đo độ dẫn không tiếp xúc để xác định các dạng asen vô cơ : Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Thị Ánh Hường, TS. (Hướng dẫn); Đoàn, Thị Hải Yến
2011Xác định kim loại nặng Pb, Cd trong thuốc đông y bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa (GF-AAS) : Luận văn Thạc sĩ Hóa phân tíchMai, Diệu Thúy
1999Xác định các Clophenol trong nước bằng phương pháp sắc ký khí : Luận văn thạc sĩ khoa học Chuyên ngành Hóa phân tíchNguyễn, Xuân Trung, PGS.TSKH. (Hướng dẫn); Bùi, Xuân Thành
2003Sử dụng phương pháp sắc kí khí khối phổ để đánh giá tiềm năng hình thành các độc tố hữu cơ trong nhóm TRIHALOGENMETAN trong quá trình khử trùng nước cấp bằng CLO tại thành phố Hà Nội : Luận án Tiến sĩ Hóa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 10403]Lâm, Ngọc Thụ, GS.TSKH. ( Hướng dẫn); Phạm, Hùng Việt, GS. TS. (Hướng dẫn); Dương, Hồng Anh
2016Xác định nhôm từ dung dịch thẩm phân máu đậm đặc trong điều trị suy thận bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử không ngọn lửa : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Văn Ri, PGS, TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Vui
2016Nghiên cứu quy trình xử lý mẫu nước tiểu để phân tích một số chất ma túy tổng hợp nhóm Ats bằng phương pháp CE-C4D : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Thị Ánh Hường, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Xuân Trường, TS. (Hướng dẫn); Tạ, Thùy Linh