Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 21-30 của 39.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Nghiên cứu xây dựng quy trình phân tích một số anion quan trọng trong môi trường nước trên cơ sở sử dụng thiết bị điện di mao quản xách tay: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số: 60440118]Phạm, Hùng Việt. PGS.TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Minh Tuấn
2015Nghiên cứu xác định một số dạng Mangan trong Chè : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số: 60440118]Vũ, Đức Lợi, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hiên
2015Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định và đánh giá hàm lượng các alkylphenol và alkylphenol ethoxylat trong sản phẩm dệt may : Luận văn thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Tạ, Thị Thảo, PGS. TS. (Hướng dẫn); Lê, Văn Hậu
2015Tách và định lượng đồng thời một số phẩm màu trong thực phẩm bằng phương pháp sắc kí lỏng hiệu năng cao (hplc) : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Xuân Trung, PGS, TS. (Hướng dẫn); Vũ, Thị Trang, NCS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hải Yến
2015Tách và xác định một số độc tố nhóm alkaloid trong thực phẩm chức năng bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ : Luận văn Thạc sĩ khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Lê, Thị Hồng Hảo, PGS. TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Thu Hằng
2017Nghiên cứu chế tạo điện cực biến tính trên cơ sở vật liệu Nanocompozit của Polime dẫn và vật liệu Nanocacbon nhằm xác định điện hóa Dopamin trong mẫu dược phẩm và sinh học : Luận án Tiến sĩ Hóa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 62440118]Đỗ, Phúc Quân, TS. (Hướng dẫn); Từ, Vọng Nghi, GS.TS (Hướng dẫn); Đỗ, Phúc Tuyến
2015Phân tích một số đặc trưng hóa học và đánh giá hiện trạng của nước dằn tàu dùng trong một số tàu chở hàng : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 6044011]Phạm, Thị Ngọc Mai, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Hạnh
2014Phân tích xác định hàm lượng pb, cd và zn trong sữa bằng phương pháp pha loãng đồng vị icp-ms : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 60440118]Nguyễn, Thị Huệ, PGS. TS. (Hướng dẫn); Hà, Tiến Lượng
2012Xây dựng phương pháp định lượng một số hoạt chất kháng Hiv trong thuốc bằng phương pháp điện di mao quản : Luận văn Thạc sĩ Khoa học chuyên ngành Hóa phân tích [Mã số : 604429]Nguyễn, Văn Ri, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thùy Linh
2010Nghiên cứu tính chất hấp thu của đá ong và khả năng ứng dụng trong phân tích xác định các kim loại nặng : Luận án Tiến sĩ Hóa họcNgô, Thị Mai Việt