Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 31-40 của 43.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần FPT: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 603420]Nguyễn, Thế Hùng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thanh Hòa
2016Phân tích tài chính công ty cổ phần xây dựng Cotec: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thế Hùng, TS. (Hướng dẫn); Đoàn, Thị Thanh Huyền
2008Đổi mới công nghệ tại các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế chính trị chuyên ngành Kinh tế chính trị [Mã số: 603101]Trần, Văn Tùng, PGS.TS. (Hướng dẫn); Trần, Hồng Thanh
2012Phân tích tài chính tại Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 603405]Trần, Đức Vui, TS. (Hướng dẫn); Lý, Hùng Sơn
2015Phân tích tài chính Công ty Cổ phần đường Biên Hòa: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Hữu Đồng, TS. (Hướng dẫn); Lê, Thị Quỳnh Nga
2016Phân tích tài chính và dự báo tài chính Công ty Cổ phần dầu thực vật Tường An: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thế Hùng, TS. (Hướng dẫn); Đỗ, Thị Thu Quỳnh
2016Phân tích tài chính Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại Vinh Quang: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Nguyễn, Thế Hùng, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Lan Hương
2015Phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư tại Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 60340102]Hoàng, Đình Phi, PGS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Đỗ Thành Công
2014Phân tích thực trạng tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Thương mại và Đầu tư Bắc Thăng Long: Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản trị kinh doanh [Mã số: 603405]Trần, Đức Vui, TS. (Hướng dẫn); Lê, Thái An
2015Phân tích tài chính tại công ty TNHH một thành viên công trình giao thông Hà Nội: Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng chuyên ngành Tài chính - ngân hàng [Mã số: 60340201]Mai, Ngọc Anh, PGS.TS. (Hướng dẫn); Bùi, Thị Nhung