Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 11-20 của 59.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2016Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với vùng ven biển Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh và đề xuất giải pháp ứng phó: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường và phát triển bền vữngTrương, Quang Học, GS.TSKH. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Tuyết
2014Nama: Từ quan điểm và kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Nguyễn, Văn Thắng, PGS.TS.(Hướng dẫn); Lê, Thị Mai Thanh
2014Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nước biển dâng lên khu vực Công ty Công nghiệp Tàu thủy Nam Triệu, thành phố Hải Phòng và đề xuất giải pháp ứng phó: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trường chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vữngVõ, Thanh Sơn, TS. (hướng dẫn); Vũ, Thị Hồng Vân
2015Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy mặt lưu vực Sông Cầu : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậuNguyễn, Xuân Hùng
2014Tích hợp các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu vào kế hoạch bảo vệ môi trường Thành phố Quảng Ngãi đến năm 2020 : Luận văn Thạc sỹ Khoa học chuyên ngành Khoa học môi trường [Mã số : 60440301]Huỳnh, Thị Lan Hương, PGS. TS. (Hướng dẫn); Phạm, Thị Mai
2015Nghiên cứu, đề xuất quy trình lồng ghép các yếu tố biến đổi khí hậu vào đánh giá môi trường chiến lược (đmc) của quy hoạch phát triển giao thông đường bộ ở Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Đặng, Thị Kim Chi, GS.TS. (Hướng dẫn); Phạm, Chí Kiên
2015Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đề xuất giải pháp phát triển sinh kế thích ứng tại Huyện Cát Hải, Thành phố Hải Phòng : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Trương, Quang Học, GS. TSKH. (Hướng dẫn); Hoàng, Thị Ngọc Hà
2014Đánh giá tác động và tính tổn thương do biến đổi khí hậu đối với sản xuất lúa nước tỉnh Nam Định : Luận văn Thạc sĩ Biến đổi Khí hậu chuyên ngành Biến đổi Khí Hậu [Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm]Phan, Văn Tân, GS.TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Thị Thùy Linh
2015Đánh giá thực trạng và đề xuất cấu trúc tổ chức kiểm kê phát thải khí nhà kính phù hợp với bối cảnh Việt Nam : Luận văn Thạc sĩ biến đổi khí hậu chuyên ngành Biến đổi khí hậu [Mã số : Chương trình đào tạo thí điểm]Nguyễn, Trung Thắng, TS. (Hướng dẫn); Trần, Thị Thu Hương
2010Hợp tác Quốc tế trong vấn đề biến đổi khí hậu: Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Quan hệ quốc tế [Mã số: 60.31.40]Hoàng, Khắc Nam, PGS.TS. (Hướng dẫn); Hoàng, Thúy Quỳnh