Tìm kiếm


Các bộ lọc hiện tại:
Bắt đầu một phiên tìm kiếm mới
Thêm các bộ lọc:

Sử dụng bộ lọc để lọc các kết quả tìm kiếm.


Kết quả 3241-3245 của 3245.
Kết quả tìm trong tài liệu:
Năm xuất bản Nhan đềTác giả
2017-08Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường sống của động vật tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn và đề xuất biện pháp cải thiện : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2017Huỳnh, Thị Thanh Diệp (Hướng dẫn); Bùi, Xuân Phong; Nguyễn, Đình Thy
2018-03Kết hợp phương pháp cơ học và hóa học để tối ưu hóa chiết xuất triterpenoid và polysaccharide từ bào tử nấm linh chi đỏ (Ganoderma lucidum) : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2018Nguyễn, Trung Hiếu, ThS. (Hướng dẫn); Biên, Công Đoàn (CN); Nguyễn, Hồng Anh Thư
2018Làm sản phẩm xà phòng từ dầu ăn đã qua sử dụng : Báo cáo tổng kết đề tài chương trình sinh viên NCKH năm 2018Nguyễn, Đình Phúc (Hướng dẫn); Võ, Nguyễn Trọng Nhân (CN); Huỳnh, Thị Như Ý
2016Đánh giá khả năng xử lý ô nhiễm chì (pb) trong đất của một số loài thực vật tại làng nghề Đông Mai, tỉnh Hưng Yên: Luận văn thạc sỹ chuyên ngành khoa học môi trường [Mã số: 60440301]Chu, Thị Thu Hà, TS. (Hướng dẫn); Nguyễn, Nguyễn Kiều Băng Tâm, PGS.TS. (Hướng dẫn).; Nguyễn, Thị Mỹ Trang
2018Nghị quyết về việc "Nâng cao chất lượng đội viên" giai đoạn 2018-2022BCH Đoàn tỉnh Bến Tre